TMT Distribution Co.,Ltd
PRODUCTS
Teama Cheese
Chocolate Choco Rock
Baker String Cheese
Dole
Mydibel
San Remo
Balducci
US Dry Peas
Jack Link's
LindSay
Early Dawn
Golden Phoenix
Fonterra
Trung Nguyen
Rebisco
 
Imported & Distributed Products
 
Product » IMPORTED PRODUCTS » Jack Link's

Jack Links - Original

Manufacturer: Jack Links


Jack Links - Original -  Vị Truyền Thống

ThÆ°Æ¡ng hiệu Mỹ   |  Nhập khẩu từ NEW ZEALAND

Có mặt trên 40 Quốc gia và Vùng lãnh thổ

100% thịt bò tự nhiên

25 gr/ gói | 10 gói / há»™p | 12 há»™p / thùng  

HSD: 18 tháng