TMT Distribution Co.,Ltd
PRODUCTS
Teama Cheese
Chocolate Choco Rock
Baker String Cheese
Dole
Mydibel
San Remo
Balducci
US Dry Peas
Jack Link's
LindSay
Early Dawn
Golden Phoenix
Fonterra
Trung Nguyen
Rebisco
 
Imported & Distributed Products
 
Product » IMPORTED PRODUCTS » Jack Link's

Jack Links - Peppered

Manufacturer: Jack Links


Jack Links - Peppered -  Vị   Tiêu

ThÆ°Æ¡ng   hiệu   Mỹ     |   Nhập   khẩu   từ   NEW ZEALAND

Có   mặt   trên   40   Quốc   gia   và   Vùng   lãnh   thổ

100%  thịt   bò   tá»±   nhiên

 

25 gr/ gói  | 10  gói / há»™p  | 12  há»™p / thùng  

HSD: 18  tháng
.:: Other products:

Jack Links - Original