TMT Distribution Co.,Ltd
PRODUCTS
Teama Cheese
Chocolate Choco Rock
Baker String Cheese
Dole
Mydibel
San Remo
Balducci
US Dry Peas
Jack Link's
LindSay
Early Dawn
Golden Phoenix
Fonterra
Trung Nguyen
Rebisco
 
Imported & Distributed Products
 
Product » IMPORTED PRODUCTS » Baker String Cheese

Mozzarella String Cheese - pack 5

Manufacturer: Baker Cheese, Inc.


Phô Mai Que TÆ°Æ¡i Mozzarella -  Pack 5 : 140 gr/ que  | 28  que / thùng

Nhập   khẩu   từ   BANG WISCONSIN – MỸ

Nguyên   liệu   100%  sữa   tÆ°Æ¡i

2 – 3  que  Baker String Cheese 28gr  cung   cấp  đủ   nhu   cầu  Vitamin A  & Canxi  cho  má»™t   người  má»—i   ngày

Quy   trình  sản xuất  trong   48  giờ   kể   từ   khi   lấy   sữa   từ   nông   trại

Phô   mai   que   Mozzarella  đầu   tiên   có   mặt   tại   Việt  Nam

Bảo   quản   :  0.5  đến  7  Ä‘á»™     |  HSD:  12  tháng
.:: Other products:

Mozzarella String Cheese - pack 3
Mozzarella String Cheese - pack 1