TMT Distribution Co.,Ltd
PRODUCTS
Teama Cheese
Chocolate Choco Rock
Baker String Cheese
Dole
Mydibel
San Remo
Balducci
US Dry Peas
Jack Link's
LindSay
Early Dawn
Golden Phoenix
Fonterra
Trung Nguyen
Rebisco
 
Imported & Distributed Products
 
Product » IMPORTED PRODUCTS » Fonterra

Anchor lite

Manufacturer: Fonterra - Anchor Brand


Tập Ä‘oàn bÆ¡ sữa hàng đầu Thế Giá»›i   - Nhập khẩu từ New Zealand

Sữa tiệt trùng | HSD: 9 tháng | 100% sữa tươi nguyên chất

Bảo quản nhiệt độ thường – sử dụng 3 ngày sau khi mở nắp ( tủ lạnh )
.:: Other products:

Sữa tươi Anchor