TMT Distribution Co.,Ltd
PRODUCTS
Teama Cheese
Chocolate Choco Rock
Baker String Cheese
Dole
Mydibel
San Remo
Balducci
US Dry Peas
Jack Link's
LindSay
Early Dawn
Golden Phoenix
Fonterra
Trung Nguyen
Rebisco
 
Imported & Distributed Products
 
Product » IMPORTED PRODUCTS » Rebisco

Bánh Donut Dâu - hộp lớnBánh   Doowee  Donut Dâu    |    HSD : 9  tháng

ThÆ°Æ¡ng   hiệu   PHILIPPHINES   –  sản   xuất   tại   VIỆT  NAM

30gr/ cái  | 05  cái há»™p  | 300 gr/  Há»™p  |  10  há»™p / thùng

Bảo   quản   nÆ¡i   khô   ráo   thoáng   mát tránh   ánh   nắng   mặt   trời
.:: Other products:

Bánh Donut Dâu - hộp nhỏ
Bánh Donut Sô cô la - Hộp lớn
Bánh Donut Sô cô la - Hộp nhỏ