TMT Distribution Co.,Ltd
PRODUCTS
Teama Cheese
Chocolate Choco Rock
Baker String Cheese
Dole
Mydibel
San Remo
Balducci
US Dry Peas
Jack Link's
LindSay
Early Dawn
Golden Phoenix
Fonterra
Trung Nguyen
Rebisco
 
Imported & Distributed Products
 
Product » IMPORTED PRODUCTS » Trung Nguyen

Gourmet Blend

Manufacturer: Trung Nguyen


Thành phần: Cà phê rang xay Gourment Blend gồm 4 loại hạt cà phê Arabica, Robusta, Cherry và Catimor.

Đặc tính:

  • NÆ°á»›c pha màu nâu Ä‘en sánh.
  • HÆ°Æ¡ng vị đậm đà, lôi cuốn.
  • Hàm lượng Caffeine:  khoảng 1.0%.

Khối lượng: Há»™p 500gr.
.:: Other products:

House Blend
Sáng Tạo 8