TMT Distribution Co.,Ltd
PRODUCTS
Teama Cheese
Chocolate Choco Rock
Baker String Cheese
Dole
Mydibel
San Remo
Balducci
US Dry Peas
Jack Link's
LindSay
Early Dawn
Golden Phoenix
Fonterra
Trung Nguyen
Rebisco
 
Imported & Distributed Products
 
Product » IMPORTED PRODUCTS » Fonterra

Kem sữa Anchor 250 ml

Manufacturer: Fonterra - Anchor Brand


Tập Ä‘oàn bÆ¡ sữa hàng đầu Thế Giá»›i   - Nhập khẩu từ New Zealand

Whipping cream | HSD: 7 tháng |

Bảo quản nhiệt độ 2 – 4 độ C – sử dụng 3 ngày sau khi mở nắp

K hông đông lạnh kem
.:: Other products:

Kem sữa 1L
Anchor lite
Sữa tươi Anchor